Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

FREE SCOTLAND,IRLAND AND WALES FREE AND INDEPENDENT

FREE SCOTLAND,IRLAND AND WALES. FREE AND INDEPENDENT AT LAST.
FREE FROM JUDESAXON SLAVERY.
Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

ΚΡΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟ-ΚΡΑΤΕΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΙΣΧΥΟΣ ΑΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δ)


Κ Ρ Α Τ Ο Σ    Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν    Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α    Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Α Ρ Ι Σ Τ Ο - Κ Ρ Α Τ Ι Α

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Ν   Ι Σ Χ Υ Ο Σ   Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν   Τ Η Σ   Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
ΠΡΟΣ:


ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΑΡΧΕΣ - ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΞΙΩΜ/ΧΟΥΣ -  ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ -  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ -
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΞΕΝΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ - ΞΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ
ΘΕΜΑ: Δ
ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΙΚΟΣ  ΡΟΛΟΣ

ΤΟΥ  ΤΥΠΟΥ

ΕΝΑΝΤΙΟΝ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ    
 
3 1    Μ Α Ϊ Ο Υ    1 9 8 8
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Τ Ε Λ Ε Σ Ι Γ Ρ Α Φ Ο Ν

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ    Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ    Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Σ

Ο.Ε.Α.

Ο Μ Α Δ Ο Σ    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ    Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ
ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΚΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ   Υ Π Ε Ρ Κ Η Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ
Π Λ Α Ν Η Τ Ι Κ Η Σ   Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ 
ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΩΘΕΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΥΣΙ ΨΕΥΔΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.
- ΕΝΟΤΗΣ    Δ΄
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΥΣΗΣ:   5*  ΣΕΛ. ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜ.

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΔΟΣ ΕΛΠΙΔΟΣ  6  &  ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
Ν.  ΙΩΝΙΑ
ΒΟΛΟΣ

Κυριακή, 28 Αυγούστου 2011

ΚΡΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟ-ΚΡΑΤΕΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΙΣΧΥΟΣ ΑΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Γ)

                                 
Κ Ρ Α Τ Ο Σ    Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν    Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α    Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Α Ρ Ι Σ Τ Ο - Κ Ρ Α Τ Ι Α

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Ν   Ι Σ Χ Υ Ο Σ   Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν   Τ Η Σ   Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΑΡΧΕΣ - ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΞΙΩΜ/ΧΟΥΣ -  ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ -  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ -
- ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΞΕΝΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ - ΞΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ
              
       ΘΕΜΑ Γ:

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ
ΜΕ  ΕΝΟΧΗ  ΨΕΥΔΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
3 1    Μ Α Ϊ Ο Υ    1 9 8 8
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Τ Ε Λ Ε Σ Ι Γ Ρ Α Φ Ο Ν 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ    Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ    Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Σ

Ο.Ε.Α.

Ο Μ Α Δ Ο Σ    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ    Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ
ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΚΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ   Υ Π Ε Ρ Κ Η Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ
Π Λ Α Ν Η Τ Ι Κ Η Σ   Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ


ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΩΘΕΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ