Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

ΚΡΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟ-ΚΡΑΤΕΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΙΣΧΥΟΣ ΑΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δ)


Κ Ρ Α Τ Ο Σ    Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν    Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α    Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Α Ρ Ι Σ Τ Ο - Κ Ρ Α Τ Ι Α

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Ν   Ι Σ Χ Υ Ο Σ   Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν   Τ Η Σ   Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
ΠΡΟΣ:


ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΑΡΧΕΣ - ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΞΙΩΜ/ΧΟΥΣ -  ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ -  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ -
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΞΕΝΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ - ΞΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ
ΘΕΜΑ: Δ
ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΙΚΟΣ  ΡΟΛΟΣ

ΤΟΥ  ΤΥΠΟΥ

ΕΝΑΝΤΙΟΝ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ    
 
3 1    Μ Α Ϊ Ο Υ    1 9 8 8
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Τ Ε Λ Ε Σ Ι Γ Ρ Α Φ Ο Ν

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ    Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ    Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Σ

Ο.Ε.Α.

Ο Μ Α Δ Ο Σ    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ    Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ
ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΚΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ   Υ Π Ε Ρ Κ Η Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ
Π Λ Α Ν Η Τ Ι Κ Η Σ   Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ 
ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΩΘΕΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΥΣΙ ΨΕΥΔΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.
- ΕΝΟΤΗΣ    Δ΄
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΥΣΗΣ:   5*  ΣΕΛ. ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜ.

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΔΟΣ ΕΛΠΙΔΟΣ  6  &  ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
Ν.  ΙΩΝΙΑ
ΒΟΛΟΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΣΗ, ΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΓΡΑΨΟΥΝ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ, ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΑΥΣΜΑ.

ΤΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΑ ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ ΝΕΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΡΟΘΕΤΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ

ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ:   "Ο.Ε.Α.
Η Ο.Ε.Α. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΑΣ.


* ΠΡΟΤΟΤΥΠΟ
Καραγεωργίου Χ. Γιάννης
Ελπίδος 6, Ν. Ιωνία
Βόλος
Μ / ΥΦ / Ο.Ε.Α.
Μ / Σ / Ι "ΟΜΕΓΑΤΡΟΝ ΚΥΒΟΣ ΓΑΜΜΑ"
Μ / ΕΝ / ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

-ΗΓΕΣΙΑ Ο.Ε.Α. ΛΑΡΙΣΑ
ΩΜΕΓΑΤΡΟΝ ΚΥΒΟΣ ΒΗΤΑ

-ΗΓΕΣΙΑ Ο.Ε.Α. ΑΘΗΝΩΝ
ΩΜΕΓΑΤΡΟΝ ΚΥΒΟΣ ΑΛΦΑ 
Προς
............. Ελένη
Εκδότην Περιοδικού ...........

Αγαπητή Ελένη,
Μετά από συνεννόηση με την Ηγεσία Ο.Ε.Α. Λαρίσης και Πρυτανεία Ο.Ε.Α. Αθηνών, αποφασίζουμε να μην επέμβουμε στην παρούσα φάση με επιστολή ή άρθρο στο περιοδικό "ΩΡΕΣ".
Συγχρόνως έχω επιφορτισθεί να σου μεταφέρω το κάτωθι: Αν διαπιστώσουμε από την συνεχή σφυγμομέτρηση κοινού που διενεργούμε, ότι το άρθρο του Δαυίδ Πεσάχ είχε ή έχει ή θα έχει σαν συνέπεια την Δημιουργία Φιλοσιωνιστικών ή Αντισιωνιστικών αισθημάτων μεταξύ των μη Εβραίων πολιτών Βόλου, τότε θεωρούμε το περιοδικό σας σαν μη εσκεμμένο συνεργάτη των εβραϊκών επιτελείων, και επομένως θα ζητηθεί από σας επανόρθωση της ζημιάς που έγινε, μέσω ενός άρθρου ίσου όγκου με τις δύο συνέχειες του Δαυίδ Πεσάχ.
Το άρθρο, ασχέτως του ποιός θα είναι ο συντάκτης, θα υπογραφεί από μένα.
Εάν δεν υπάρξουν πολώσεις Θέσεων και Αντιθέσεων, τότε θα αφήσουμε το πράγμα όπως είναι για να μην ανοίξουμε εμείς οι ίδιοι πληγές που αποφεύγουμε.
Αυτό που θα πρέπει οπωσδήποτε να ματαιωθεί είναι η έξαψη αντισιωνιστικών πνευμάτων από πλευράς "Ορθοδόξων Κυκλωμάτων" Μητροπόλεως Βόλου ή άλλων ακραιφνών αφελών, που τσιμπώντας το δόλωμα του Πεσάχ (Υιού Αρχιραβίνου), θα παρουσιάσουν την Κρυπτοσιωνιστική Ορθοδοξία σαν υπέρμαχο του Χριστιανισμού και σαν πολέμιο του Σιωνισμού.

Διότι ήδη η Μητρόπολη Βόλου άνοιξε προπαγάνδα υπέρ του Σοσιαλιστικού Χριστιανισμού, φλερτάροντας με τον Σοσιαλιστή της "Χριστιανικής Δημοκρατίας" Ψαρουδάκη.
Ελένη, παίζεται ένα παιγνίδι πάνω, πολύ πάνω από τη μέση (και την υψηλή ακόμη) νοημοσύνη του κοινού. Παρουσιάζεται ο εξής "πρωτοφανής" τραγέλαφος: Ενώ ο Καπιταλισμός και ο Κομμουνισμός δεν έχουν θρησκευτική υποδομή, ο Σοσιαλισμός και ο Ναζισμός έχουν υποδομή τον Χριστιανισμό και τον Βουδισμό. "Περιέργως" ο Ταλμουδικός Σιωνισμός είναι φορέας Βουδιστικών Φυλετικών Θεωριών (BLAVATSKY) Εθνικισμού, ενώ ο Σοσιαλισμός είναι φορέας Χριστιανικών Θεωριών Αφυλετικού Διεθνισμού. Έτσι οι εχθροί του Σιωνισμού υποστηρίζουν μη εσκεμμένα τον σοσιαλισμό, εφ΄ όσον ο επίσημος αντισιωνιστικός φορέας είναι ο εκ ταυτότητος σοσιαλιστικός χριστιανισμός.
Οι φίλοι του Σιωνισμού (χάριν οικονομικών συμφερόντων) υποβοηθούν στην διάλυση των εθνικών και ιδιωτικών Οικονομιών, μέσω αποδοχής Δανείων Εβραϊκών Κεφαλαίων Τραπεζών, μέσω συμμετοχής Εβραϊκών εταιρειών σε ελληνικές επιχειρήσεις (Κρήτη), και μέσω πωλήσεως γης και επιχειρήσεων σε εβραϊκές εταιρείες.
Δηλαδή η μόνη διαφορά Σιωνιστικής και Χριστιανικής Διαχειρίσεως είναι η κάτωθι: Ο Σιωνισμός δρα τώρα μεταμφιεσμένος σε εθνικισμό Δεξιάς σε χωρισμένες εθνικές επικράτειες, ενώ ο Χριστιανισμός πρόκειται να δράσει μεταμφιεσμένος σε διεθνισμό αριστεράς ως Διεθνής Υπερκυβέρνηση μετά το 2.000, μετά από κατάλυση εθνικών συνόρων, διάλυση εθνών και πανσπερμία διεθνών μπαστάρδων.

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι Σιωνιστές και Αντισιωνιστές παίζουν "άθελά" τους ένα διπολικό παιγνίδι που εξυπηρετεί την προωθούμενη Χριστιανική Σοσιαλιστική Δικτατορία, στην οποία αν δεν βάλουμε φράγμα, αντίο πλανήτη Γη.

Η μόνη διέξοδος από το ανωτέρω "μπρός γκρεμός και πίσω ρέμα" μεταξύ Σκύλας και Χάρυβδης, Σιωνισμού - Αντισιωνισμού ή "666"-"888", είναι η ενημέρωση του πληθυσμού πάσει θυσία για την συμπαιγνία "στημένου παιγνιδιού" ανάμεσα στους πόλους Δεξιά-Αριστερά ή Καπιταλισμός-Σοσιαλισμός ή Βουδισμός-Χριστιανισμός ή κατά τερματικό συνειρμό "Διάβολος-Θεός".

Διότι στο στημένο παιγνίδι ο "αντίχριστος ναζιστικός βουδισμός φορέας του εθνικισμού" είναι διατεταγμένος να χάσει την μάχη του με τον "χριστιανικό σοσιαλιστικό ιαχωβισμό διεθνισμού" (ήτα του "666" ή ΣΣΕΛΛΑΡΡ από τον "888" ή ΙΗΣΟΥΣ).

Ελένη στην πόλη μας ήδη άρχισε να δρα η παραψυχολογική τρέλα των παραπάνω δύο πολώσεων, προωθούμενη από κοινά επιτελεία των δύο φαινομενικά αντίθετων Τεκτονικών Στοών Βόλου (Φιλοσοφικής Σοσιαλιστικής και Θεοσοφικής Βουδιστικής). Αν το φρούριο Βόλος πέσει, δεν υπάρχει τίποτε να σταματήσει την καταστροφή της Ελλάδος και της Ευρώπης και του Πλανήτη. Αν βρίσκεις υπερβολικά αυτά που γράφω, άνοιξε το περιοδικό "ΩΡΕΣ" και απάντησε στο ερώτημα: "Τι το ειδικό έχει ο Βόλος ώστε να φιλοξενεί την Αρχιραβινεία πάσης Ελλάδος και τον Αρχιραβίνο Μοζέ Πεσάχ;" (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ). Το άλλο ερώτημα είναι: "Τι το ειδικό έχει ο Βόλος ώστε η πρώτη Τεκτονική Στοά στην Ελλάδα "Αργοναυτών 21" να ιδρυθεί στο Βόλο, πριν ιδρυθεί η Στοά Μεγάλης Ανατολής Αθηνών;"

Τι έχει αυτή η πόλη που την κάνει να μοιάζει σαν "κράτος εν κράτει"; Ποιά είναι η κρυμμένη Ιστορία αυτής της πόλης που στοίχισε τη ζωή στον Αρχαιολόγο Θεοχάρη; Ποιό είναι το κλειδί του Μυστηρίου που κάνει την Υπερστοά των Υπερστοών "HIGH BROTHERHOOD OF LIGHT"*(Υψηλή Αδελφότης του Φωτός) να πιστεύει ότι ο Βόλος είναι το κλειδί της Παγκόσμιας Γεωπολιτικής; Σου δίνω έντυπο 72 σελίδων της Ο.Ε.Α. Αφού το διαβάσεις πάρε μου τηλέφωνο στο 34972. Πρόσεξε το κείμενο γιατί σε ορισμένα σημεία γλιστράει σκόπιμα σε μεταπτωτική, μη συνειρμική λογική, που χρησιμοποιήθηκε σκόπιμα για τον εξοστρακισμό και αποκλεισμό "εισόδου" στο κείμενο, απροπόνητων εγκεφάλων. Θα ήθελα να βρεθούμε οι δυό μας και να μιλήσουμε. Θέλουμε να μας βοηθήσεις Ελένη χωρίς να πας στον ...εισαγγελέα.

Καραγεωργίου Γιάννης

(*) ΣΚΟΤΙΑ

Υ.Γ.

Η έρευνα που έχει κάνει η Ο.Ε.Α. κατέληξε σε παράδοξα συμπεράσματα "απίστευτα και όμως αληθινά".
Σύμφωνα με αμετάκλητα "γεωπολιτικά θεωρήματα" (αποδεδειγμένα), την ανώτατη αόρατη εξουσία δεν ασκούν οι εβραίοι στον πλανήτη, αλλά οι Σκωτσέζοι και οι Ελβετοί Άρειοι διασταυρωμένοι με Τουρανικά Φύλα Μογγολίας. Τελικώς οι φυλετικώς Ασκενάζυ Εβραίοι είναι οι σφαζόμενοι επί χιλιάδες χρόνια, από τους Σεφαρντί Εβραίους προς δημιουργία "άλλοθι ολοκαυτώματος". Οι Σεφαρντί Εβραίοι με την σειρά τους παραδίδουν τα οικονομικά οφέλη των ολοκαυτωμάτων, στους "Αρείους Μογγολογενείς Εβραίους που φυλετικά είναι ακριβώς όπως τα Τουράνια Ξανθά Φύλα της Φινλανδίας.

Παρουσιάζεται η τερματική εικόνα ως εξής: Ενώ όλοι μας ασχολούμαστε με τον Σιωνισμό και τους εβραίους, με Σιωνισμούς και Αντισιωνισμούς, οι Ξανθοί Κύριοι δρούν ανενόχλητοι στην εδραίωση Διεθνούς Δικτατορίας Χριστιανικού Σοσιαλισμού.
Έδρα του Κακού: Σκωτία* όπου και η έδρα της "HIGH BROTHERHOOD OF LIGHT" εκ της οποίας εκπορεύονται οι Στοές ΑΟΑ ΘΕΤΙΚΗ (ASTRUM ORDO ARGENTINUM)[ΣΕΛΗΝΗ] και η ΑΟΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ (ADEPTIS ORDO ATLANTIS)[ΑΤΛΑΝΤΙΣ]. Από την πρώτη εκπορεύονται όλα τα χριστιανικά θρησκεύματα και αιρέσεις του πλανήτη, ενώ από την δεύτερη όλα τα λοιπά θρησκεύματα, τα πολιτικά συστήματα, και τα οικονομικά συστήματα του πλανήτη (και ο Σιωνισμός).

Στο στημένο παιγνίδι, η ΑΟΑ ΘΕΤΙΚΗ ή "888", είναι προγραμματισμένο να εξοντώσει την ΑΟΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ή "666", δηλαδή ο Αντισιωνιστικός Χριστιανισμός" θα εξοντώσει το "Σιωνιστικό Σατανισμό του Ταλμούδ".
Τα ανωτέρω έχουν και πολιτικές και οικονομικές εκφράσεις. Μέχρι τώρα η ΑΟΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ έχει διαταχθεί να διαφθείρει τα έθνη, μέσω διεφθαρμένης πολιτικής όλου του φάσματος, με ιδιαίτερη μομφή στην ιδιωτική πρωτοβουλία και λιγότερη μομφή στην μαζική απρωτοβουλία σοσιαλισμού.
Μετά το 2000 η ΑΟΑ ΘΕΤΙΚΗ, προγραμματίζεται να καταγγείλει το αδιέξοδο των εθνικών  διαχειρίσεων και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, και να προτείνει ως μόνη λύση την Διεθνή Υπερκυβέρνηση Χριστιανικού Σοσιαλισμού.

Δηλαδή η HIGH BROTHERHOOD OF LIGHT, με την ΑΟΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ μολύνει τον πλανήτη και με την ΑΟΑ ΘΕΤΙΚΗ θα τον γιατρέψει.
Η φιλοσοφία πίσω από την οποία τα ανθρώπινα τέρατα των δύο ΑΟΑ (θετικής-αρνητικής) δικαιολογούν το ανωτέρω παιγνίδι Φρίκης που περιελάμβανε και δύο Παγκόσμιους Πολέμους, είναι: Για να φέρουμε την καμπύλη ανόδου πολιτισμού πλησιέστερα χρονικά, πρέπει να επιταχύνουμε με κάθε τρόπο το μέγιστο σημείο παρακμής του πολιτισμού που αντιστοιχεί στην καμπύλη καθόδου". Το οποίο ερμηνεύεται: "Για να εκμεταλλευθούμε τους υιούς πρέπει να σκοτώσουμε τον πατέρα πολιτισμό".
Είναι μια "ηθική δολοφόνων" που δίνει ηθικό άλλοθι για εγκλήματα γενοκτονιών ολόκληρων εθνών (Αρμενία-Κύπρος-Βιετνάμ κ.λπ.)
Σ΄ αυτό το παιγνίδι έχει αντιπαρατεθεί η Ο.Ε.Α. και ήδη το έχει σταματήσει, διότι έχει σπάσει όλους τους γεωπολιτικούς Κώδικες (Μαθηματικούς Τύπους Γεωπολιτικής, Δημιουργίας τετραπολικών αυτοκρατοριών) της "Υψηλής Αδελφότητος του Φωτός". Σ΄ αυτό το δύσκολο παιγνίδι παιγνίδι σε καλούμε να μας βοηθήσεις Ελένη χωρίς να πας στον ...εισαγγελέα.
                                               Κ.Γ.

(*) ΚΑΙ ΣΚΩΤΣΕΖΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ "ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ" / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΓΚΑΗ ΚΙΝΑΣ
Κ.Γ., Α.Δ.Τ.: Δ.424419, ΤΜ/ΑΣΦ/ΒΟΛΟΥ,
ΜΕΛΟΣ ΥΦΗΓΕΣΙΑΣ Ο.Ε.Α. ΒΟΛΟΥ
ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Ο.Ε.Α.
  

ΠΡΟΣ
ΦΡΙΝΤΑ ΠΙΟΥΜΠΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ" - ΑΘΗΝΑΙ
 ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
-ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
-ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
-ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
-ΤΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
-ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
-ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
-ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
-ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
-ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ "ΚΟΠΡΩΝ" ή ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+)

Αξιότιμη Δημοσιογραφική Πόρνη,
εκτός των όσων "σου λένε" και "μας λες",
έχουμε να σου πούμε μερικές κουβέντες που αφορούν στις "Ρωμαϊκές Σκανταλιές" αλλά και τα υπόλοιπα των εμετικών σου "'άρθρων".
Δεν αγνοούμε ότι έχεις προσληφθεί από τον "ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ", ακριβώς λόγω της ρηχότητος και του εκφυλισμού που εκπροσωπούν ο τρόπος και τα θέματα γραφής σου, στα πλαίσια της μεθοδευμένης αποβλακώσεως των Ελλήνων με Σκατά των "μαζικών μέσων ενημέρωσης", και του εκμαυλισμού των Ελλήνων σε διεφθαρμένους μαζανθρώπους. Σε πληροφορούμε ότι δεν ενδιαφέρει τους Έλληνες τι ποιεί στην Ρώμη εν μέσω "τραβεστί σώου" ο Πούστης "Τάρτας" ή Πάστας ή Πουτίγκας, ούτε τι ποιεί εκεί η Τσούλα "Καράτσολο", ούτε αν φορούσε δερμάτινο η Πουτάνα "Γκούτσι", ούτε τι ποιούν οι λοιπές θηλυκές και αρσενικές πουτάνες των άρθρων σου.
Μας ενδιαφέρει όμως ότι τα παιδιά μας αγοράζουν από το περίπτερο το εμετικό περιοδικό όπου "εργάζεσαι", και διερωτώνται "γιατί να αγωνιζόμαστε να μάθουμε μια τέχνη ή μια επιστήμη όταν τα χρήματα βγαίνουν τόσο εύκολα όσο τα κερδίζει ο Πούστης Τάρτας ή ο "σύζυγός του" Πούστης Τσέζαρε και η Εκμαυλίστρια Πουτάνα Φρίντα Πιούμπι. "Επιχειρείτε να μας διαφθείρετε, αποβράσματα της πένας και της δημοσιογραφικής σύφιλης, συμπαρτουζάροντα με "Τάρτες" και "Καίσαρες".
Εσύ και το υπόλοιπο δημοσιογραφικό Μπορδέλο της Αθήνας νομίζετε ότι περνάτε απαρατήρητοι στην προσπάθειά σας εκφυλισμού των Ελλήνων, επειδή η χώρα διοικείται από έναν Έκφυλο ελληνοεβραίο "Πρωθυπουργό" εξ εβραϊκού δένδρου Μενέϊκο Βαρσοβίας, και μια Έκφυλη "Κυβέρνηση" Κύναιδων Άτιμων και Ποταπών Προδοτών, διορισμένη από τα ίδια εβραϊκά κυκλώματα διαφθοράς που πατρονάρουν τον "ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ". Νομίζετε ότι καλύπτεσθε ελέω της Φύσει Έκφυλης Δημοκρατίας ή Οχλοκρατίας. Άκου Φτηνή Πόρνη Φρίντα (πιθανώς ...Φρίντα με BATIDA DE COCO). Βρισκόμουν στην Λάρισα σε σπίτι φίλου μου Ταγματάρχου Ειδικών Δυνάμεων της Ο.Ε.Α., όταν το παιδί του αγόρι 8 ετών ήλθε από τη "θεία" με το περιοδικό "ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ" υπό μάλης και ρώτησε τον πατέρα του: "μπαμπά θα μου πάρεις ένα άλογο; θέλω σαν αυτό που πήρε ο Μάριος (Τάρτας) στον Δημήτρη", διότι είχε διαβάσει το "άρθρο" σου στο περ. της 5ης-3-87. Το παιδί δεν είχε καταλάβει τους "υψηλούς" συνειρμούς σου, ο πατέρας διάβασε το "άρθρο", κατάλαβε, και μου είπε: "πες στους άλλους ότι εμένα θα με ξαναδείτε νεκρό". Στη συνέχεια άνοιξε το "ερμάριο", έβγαλε τη μαύρη στολή καταδρομών, δέκα χειροβομβίδες νιτρικού αργύρου, ένα πολυβόλο ULTIMAX 100 C.I.S., είκοσι γεμιστήρες BARRELS με εκρηκτικές σφαίρες νιτρικού αργύρου, και άρχισε να ντύνεται. Σε πληροφορώ Πόρνη ότι κατόρθωσα να τον μεταπείσω μέσα στο αυτοκίνητό του έξω από την Λαμία, να γυρίσει πίσω. Δεν λυπήθηκα ούτε εσένα ούτε το υπόλοιπο βρώμικο επιτελείο του "ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ" που θα γινόταν ΑΤΜΟΣ στις 9 το πρωΐ της 9ης-3-87, στην Χρήστου Λαδά και αλλού..., αν ο μαινόμενος πατέρας έφθανε στην Αθήνα, με συνολικό φορτίο δέκα κιλών νιτρικού αργύρου, όταν μια σφαίρα με γόμωση ενός γραμμαρίου νιτρ. αργ. μετατρέπει άρμα LEOPARD σε ρινίσματα... Απλώς έπεισα τον ανώτερό μου με συγκεκριμένες διαταγές της Ο.Ε.Α. που απαγορεύουν επιχειρήσεις προσωπικής αντεκδικήσεως. Διότι δεν ήλθε η ώρα σας ακόμη. Όταν έλθει (και θα έλθει) θα γίνει ατμός όχι μόνον το Μπορδέλο που "εργάζεσαι" αλλα΄όλα τα Μπορδέλα Αθηνών και Επαρχίας, δημοσιογραφικά και ...άλλα, ταυτόχρονα, με πρώτο τη Βουλή των Κόπρων ή αλλέως Σταύλους του Αυγεία. (+)
Σε σένα και στα λοιπά δημοσιογραφικά εκφυλόμουτρα της παρέας σου δίνω μια συμβουλή: Μη μας προκαλείτε τόσο ωμά και επιδεικτικά, διότι το αίμα μας βράζει και μετά βίας ελέγχουμε "απώλειες αυτοελέγχου" όπως η παραπάνω. Μην επιταχύνετε την εξόντωσή σας με προκλητικές ενέργειες και "άρθρα", αφού μπορείτε να ζήσετε μέχρι την ημέρα που η Πρυτανεία της Ο.Ε.Α. θα διατάξει γενική "ατμοποίηση" των ομοίων σου.

Μεριμνώντας για την μακροζωΐα σου, Κ.Γ., Μ/ΥΦ/Ο.Ε.Α.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ, ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΕΡΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821.
ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΤΥΣ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΤΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ: ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΔΡΕΣ(*). ΜΗΝ ΕΓΓΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ. ///Ο.Ε.Α.   
 
(*) ΒΟΥΛΗ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ-ΚΤΙΡΙΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΟΚ-ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΕΦΟΡΙΕΣ-ΚΤΙΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.