Κυριακή, 28 Αυγούστου 2011

ΚΡΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟ-ΚΡΑΤΕΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΙΣΧΥΟΣ ΑΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Β)

                                       
                                    
Κ Ρ Α Τ Ο Σ    Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν    Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α    Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Α Ρ Ι Σ Τ Ο - Κ Ρ Α Τ Ι Α

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Ν   Ι Σ Χ Υ Ο Σ   Α Ρ Ι Σ Τ Ω Ν   Τ Η Σ   Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
ΠΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΑΡΧΕΣ- ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΞΙΩΜ/ΧΟΥΣ- ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ -  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ-
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΞΕΝΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ - ΞΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ 
                 ΘΕΜΑ Β:
ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΣΥΝΟΜΩΤΙΚΗ

ΔΡΑΣΗ  ΞΕΝΩΝ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΝΤΙΟΝ  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΑΝΟΧΗ "ΕΛΛΗΝΩΝ" ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

3 1    Μ Α Ϊ Ο Υ    1 9 8 8
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Τ Ε Λ Ε Σ Ι Γ Ρ Α Φ Ο Ν
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ    Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ    Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Σ
Ο.Ε.Α.

Ο Μ Α Δ Ο Σ    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ    Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ
ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΚΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ   Υ Π Ε Ρ Κ Η Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ
Π Λ Α Ν Η Τ Ι Κ Η Σ   Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΥΡΟΜΗΧ/ΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΕΛΠΙΔΟΣ 6, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ
Μ/ΗΓ/Ο.Ε.Α.
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΞΕΝΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ
ΒΟΛΟΣ 11-4-88

ΠΡΟΣ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
-ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
-ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
-ΗΓΕΣΙΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΕΕΘΑ
-ΑΠΑΣΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
-ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
-ΤΥΠΟ - ΑΠΑΣΑΣ ΞΕΝΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ
-ΠΟΛΙΤΕΣ

-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟΑ "ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ" ΑΧΑΡΝΩΝ 19, ΑΘΗΝΑΙ, ΜΕΣΩ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΕΚΤ. ΣΤΟΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 21" ΒΟΛΟΥ.

Παρακαλούμε κάθε αποδέκτη να πολλαπλασιάσει την παρούσα με εκατό φωτοαντίγραφα.


Κε Εισαγγελεύ,
Παρακαλώ απαντήστε γραπτώς ή προφορικώς σε κάτωθι ερώτημα:
"Σύμφωνα με Ελληνικό Δίκαιο, διώκεται αυτεπαγγέλτως από Εισαγγελική Αρχή ή ετερεπαγγέλτως από Πολίτες, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ευθυνόμενο δια διάπραξη Εγκλημάτων Ποινικού Δικαίου εναντίον Πολιτών, και για διάπραξη Εγκλημάτων Ανατροπής Πολιτεύματος, και δια διάπραξη Εγκλημάτων Καταλύσεως Ελληνικού Κράτους;;;"
Το ερώτημα αφορά σε διεθνή θρησκευτική οργάνωση εμφανιζόμενη στην Ελλάδα ως "Βιβλική και Φυλλαδική Εταιρεία ΣΚΟΠΙΑ", με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και αγροκτήματα εις Μαρούσι και Μαλακάσα Αττικής και τυπική έδρα εις Μπρούκλιν Νέας Υόρκης. Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 77, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα.
Τα διαπραχθέντα και διαπραττόμενα κατά συρροή εγκλήματα της ανωτέρω "Εταιρείας" μεταξύ άλλων είναι:
1: Ηθική Αυτουργία και Εκβιασμός Πολιτών σε Αυτοκτονία (τρείς αυτοκτονίες στο Βόλο)
2: Εκβιασμός και Τρομοκρατία Πολιτών με Απειλές Θανατικής Ποινής εκτελεστέες από επαγγελματίες δολοφόνους ξένης υπηκοότητος φέροντες κωδικά ονόματα "θεών" Ισραηλινών θρησκευμάτων και εξαρτωμένους από "συνεργαζόμενες" ξένες στρατιωτικές υπηρεσίες.
3: Ίδρυση και λειτουργία Μυστικών Αφοριστικών Δικαστηρίων τα οποία απαγορεύουν με απειλές θανατικής Ποινής σε Έλληνες Πολίτες να καταγγέλλουν εγκλήματα, διαπραττόμενα μεταξύ οπαδών της "Εταιρείας", προς την επίσημη Ελληνική Δικαιοσύνη. (Θανάτωση από "Ιεχωβά". Ήτοι από "MOSSAD")
4: Ίδρυση και λειτουργία Μυστικών Αφοριστικών Δικαστηρίων τα οποία απαγορεύουν με Απειλές Θανατικής Ποινής σε Έλληνες Πολίτες να στρατεύονται στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διότι κατά τις γραπτές διακηρύξεις της "Εταιρείας" το Ελληνικό Έθνος και οι Ένοπλες Δυνάμεις του είναι όργανα του διαβόλου. (Θανάτωση από "Ιεχωβά". Ήτοι από "MOSSAD")
5: Εκβιασμός και Τρομοκρατία εναντίον οπαδών της "Εταιρείας" δια να παραστούν ως ψευδομάρτυρες εναντίον μη οπαδών της "Εταιρείας", ενώπιον της επισήμου Ελληνικής Δικαιοσύνης, ώστε να εξασφαλίζεται βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο εναντίων "ανεπιθύμητων" Ελλήνων Πολιτών και να εξασφαλίζεται η ηθική και οικονομική τους εξόντωση.
6: Άσκηση Εκβιασμών και Τρομοκρατίας με σκοπό την Κοινωνική Απομόνωση και Επαγγελματική Εξόντωση Ελλήνων Πολιτών, μέσω Διασποράς μεθοδευμένων ψευδών ειδήσεων και χαλκευμένων συκοφαντιών εναντίον "διαφωνούντων" οπαδών της "Εταιρείας".
7: Εκμετάλλευση του Θρησκευτικού Συναισθήματος Πολιτών μέσω Ασκήσεως τρομοκρατίας ως ανωτέρω.
8: Κατάργηση Ιδιωτικού Απορρήτου Ελλήνων Πολιτών μέσω παρακολουθήσεως των με ηλεκτρονικά οπτικοακουστικά μέσα, εις χείρας μελών - πρακτόρων Αστυνομικών Επιτροπών της "Εταιρείας".
9: Εκπαίδευση Ελλήνων Πολιτών δια την μετατροπή τους σε Τρομοκράτες και Αστυνομικούς άλλων "ανεπιθυμήτων" Ελλήνων Πολιτών και "αντιφρονούντων" της "Εταιρείας".
10: Συγγραφή Καταλόγων με ονόματα "αντιφρονούντων" προς ηθική - φυσική εξόντωση από Εκτελεστές-Δολοφόνους ως εις άρθρο "2:" παρούσης. Οι κατάλογοι αποστέλλονται εις την Έδρα της "Εταιρείας" εις Ν. Υόρκην δια ενημέρωση Αρχείων "συνεργαζόμενης" Εταιρείας Εκτελεστών-Δολοφόνων: MOSSAD.
11: Δημιουργία Αυτόνομων Περιοχών-"Αγροκτημάτων" εντός Ελληνικού Εδάφους, με φύλαξη στρατιωτικού τύπου, με αυτονομία ενεργείας - πρώτων υλών - τροφίμων - τηλεπικοινωνιών κ.λπ., προοριζομένων ως "Κυβερνείων Ελληνικού Εδάφους μετά την Κατάλυση του Ελληνικού Κράτους μέσω Πραξικοπήματος από άνδρες ξένων στρατιωτικών υπηρεσιών, συνεργαζομένων με "Εταιρεία" σε επιτελικό επίπεδο, εν αγνοία των κατωτέρων ιεραρχικώς οπαδών της "Εταιρείας" διδασκομένων ότι το Ελληνικό Κράτος θα καταλυθεί από αγγελικές δυνάμεις ελέω θεού Ιεχωβά ως το έτος 2.002" (Πραξικόπημα από άνδρες της MOSSAD).
12: Συμμετοχή της "Εταιρείας" σε αποτυχόντα Διεθνή Σιωνιστικά Πραξικοπήματα Καταλύσεως Εθνικών Κυριαρχιών "ελέω Βασιλείας θεού Ιεχωβά", αποπειραθέντα εις χρονολογίες 1914, 1926, 1945, 1975. (IRGOON-MOSSAD)
13: Διασπορά γραπτών ύβρεων εναντίον Ελληνικού Έθνους ως "διεφθαρμένου και διαβολικού άξιου καταστροφής", και γραπτές διακηρύξεις περί "αναγκαιότητος συστάσεως διεθνούς Ιαχωβικού Κράτους και Ιαχωβικής Υπερκυβερνήσεως μετά την καταστροφή των Εθνών". (ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ).
14: Εκπαίδευση Ελλήνων Πολιτών δια την μετατροπή τους σε Υβριστές και Υπονομευτές και Καταστροφείς του Ελληνικού Έθνους.
15: Συνεργασία και Συντονισμός Ενεργειών σε Επιτελικό Επίπεδο με "Εταιρείες" εβραϊκών οικονομικών συμφερόντων και αντικείμενα εργασιών: Πορνογραφία, Ναρκωτικά, Προαγωγή Πορνείας, Μάνατζμεντ Εκφύλων Καλλιτεχνών, Εξοπλισμό Αναρχικών Τρομοκρατών, Τύπο, Διαφθορά και Εκβιασμό Πολιτικών, Διαφθορά και Εκβιασμό Οικονομικών Παραγόντων, κ.λπ., ώστε να δημιουργηθεί μεταξύ των Ελλήνων Πολιτών το κλίμα αποδοχής της Καταλύσεως του Ελληνικού Κράτους και το κλίμα αποδοχής Διαλύσεως του Ελληνικού Έθνους ως "διεφθαρμένου".(23 χρόνια μετά το πέτυχαν!)
16: Εγκατάσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικών Συσκευών και Φερεσύχνων Παρακολουθήσεως Τηλεπικοινωνιών εντός των "Αγροκτημάτων" της "Εταιρείας" με σκοπό την παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων μεταξύ Ελλήνων Πολιτών και Ελληνικών Δημοσίων Υπηρεσιών.(& ΓΕΕΘΑ).Κε Εισαγγελεύ, πιθανή γραπτή και προφορική σιωπή σας επί των ανωτέρω, πέραν των δέκα ημερών από λήψεως παρούσης, δίδει αυτομάτως το δικαίωμα εις αυτόνομες ένοπλες ομάδες Ελλήνων να προχωρήσουν στην καταστροφή των εγκαταστάσεων ανωτέρω "Εταιρείας", παντί τρόπω. Εάν αντί απαντήσεώς σας διαπιστώσουμε παροχή Αστυνομικής Προστασίας προς εγκαταστάσεις ανωτέρω "Εταιρείας", θα εξάγουμε τα φυσιολογικά συμπεράσματα περί ενοχής ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ σε ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ. Όμοια συμπεράσματα θα εξαχθούν σε περίπτωση αποσιωπήσεως και απορρίψεως της παρούσης στο Αρχείο Εισαγγελίας.ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΒΡ-12 / 11-4-8   


(+)ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣΗΣ?:,  ΣΥΝΑΡΜΟΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΒΡΑΙΟ ROSENBERG ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΝΑΖΙΣΜΟΥ, ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΙΒΕΤΙΑΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΕΠΙΡΡΙΨΕΩΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΝΑΖΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.
ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΝ ΒΟΛΟΥ:   ΘΕΜΑ: Σ Ι Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ   Σ Υ Ν Ο Μ Ω Σ Ι Ε Σ

ΠΡΟΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΥΠΕΡ-ΣΤΟΕΣ "OLAM-BENEN BERITH" ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΩΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΩΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΤΙΣ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΙΒΕΤΙΑΝΕΣ ΣΤΟΕΣ "ΛΕΥΚΗΣ & ΜΑΥΡΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ".

(Δ)  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΜΥΝΑΣ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: "ΔΥΟ ΤΕΚΝΑ ΣΤΗ MOSSAD ΑΠΟ  ΔΙΑΖΕΥΧΘΕΙΣΑ  ΕΒΡΑΙΑ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ"  "ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟΧΟΣ"

(*)  ΕΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΞΙΟΜΑΤΟΥΧΟΣ  ΤΗΣ  DIA.  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

·  -Μετά το αποτυχόν Διεθνές Σιωνιστικό Πραξικόπημα (Ίδε παρ. 12) του 1975, σχετιζόμενων άμεσα με Σιωνιστικές μεθοδεύσεις αποπείρας καταλύσεως Ελληνικού Κράτους μέσω απειληθέντος πολέμου με Τουρκία το 1974 και Τουρκικής εισβολής εις Κύπρον, η Εταιρεία ΣΚΟΠΙΑ ή WATCHTOWER, με οδηγίες της Κεντρικής Στοάς OLAM BERITH OF JACOB (αιώνιον Ιερατείον Ιακώβ) και BENEN BERITH OF JACOB (κυβερνών Ιερατείον Ιακώβ), μετέθεσε το Διεθνές Σιωνιστικό Πραξικόπημα δια το έτος 2.002, όπως σήμερα διδάσκονται οι αυτοαποκαλούμενοι "Μάρτυρες του Ιεχωβά". (ΚΙΝΕΖΟ-ΘΙΒΕΤΙΑΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΛΕΥΚΗΣ ΦΥΛΗΣ)-(ΣΙ-Ω-ΝΙΣΜΟΣ)
·  -Συγχρόνως και επειδή ενάμισυ εκατομμύριο οπαδοί της "ΣΚΟΠΙΑΣ" απεχώρησαν από το ανωτέρω Σιωνιστικό θρήσκευμα λόγω διαψεύσεως ελεύσεως της "Βασιλείας του Ιεχωβά" το 1975, η OLAM BERITH OF JACOB διέταξε την ίδρυση νέας "Θυγατρικής Οργανώσεως", με σκοπόν την περισυλλογήν των αντιφρονούντων και αφορισθέντων(!) από τα αφοριστικά δικαστήρια της "Μητρικής" ΣΚΟΠΙΑΣ και με σκοπόν την χρησιμοποίησήν των ως πρακτόρων-κυρήκων της Νέας Χρονολογίας του 2.002: ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ.
·  -Ο ηγέτης της νέας Θυγατρικής φέρεται ο κύριος FRANTZ ο 2ος, ανεψιός του κ. FRANTZ του 1ου, προέδρου της μητρικής ΣΚΟΠΙΑΣ ή WATCHTOWER. Ήδη οι 500 Εβραίοι μέτοχοι της WATCHTOWER (νομικώς: WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENSYLVANIA με έδρα U.S. WATCHTOWER, WALLKILL N.Y. 12589), μεθοδεύουν γενική συνέλευση μετόχων εις την οποίαν οι ...τετρακόσιοι πενήντα μέτοχοι θα "στασιάσουν" εναντίον της "μητρικής" Εταιρείας και θα διαλύσουν το δεκαοκταμελές Διοικητικό Συμβούλιον της Εταιρείας (GOVERNMENT CORP), ανακηρύσσοντας νέον αντιπρόσωπο του ...θεού επί της γής, τον φέρελπιν FRANTZ τον 2ον. Οι λοιποί μέτοχοι σχεδιάζεται από OLAM BERITH να "παραμείνουν πιστοί" εις τον FRANTZ τον 1ον, με σκοπό την άσκηση πνευματικής - συναισθηματικής - υλικής τρομοκρατίας, επί των λοιπών 2.000.000 οπαδών οι οποίοι δεν εστασίασαν ακόμη εις τα γελιοποιηθέντα δόγματα του 1975 διακηρυχθέντα από "μητρική Εταιρεία".
·  -Ανάλογος Χωρισμός Μετοχών έγινε το 1914 μεταξύ της "προμητρικής" WATCHTOWER INTERNATIONAL BIBLE STUDENTS ASSOCIATION και της μητρικής WATCHTOWER (Ρωσσελιστές εναντίον Ροδερφορδιστών) με αιτία την απώλεια οπαδών λόγω αποτυχούσης ελεύσεως "Βασιλείας του Ιεχωβά" διακηρυχθείσης δια το 1914 και 1918 από "προμητρική", μέσω του Σιωνιστικής προκλήσεως Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της Σιωνιστικής αποπείρας καταλύσεως των οικονομικώς εξουθενωθέντων εθνών λαβόντων μέρος εις Α΄ Παγκόσμιον.
-Όμοιες αλχημείες διεπράχθησαν με αφορμές τα αποτυχόντα διεθνή Σιωνιστικά Πραξικοπήματα: (α)-1926 ως έτος οικονομικού Κράχ Νέας Υόρκης προκαλέσαν διεθνή οικονομική κρίση Σιωνιστικής εμπνεύσεως. (β) 1945 ως έτος λήξεως Β΄ Παγκοσμίου πολέμου προκληθέντος από σύγκρουση ιδεολογίας εθνικοσοσιαλισμού του θεωρητικού Εβραίου (+) ROSENBERG και ιδεολογίας Κομμουνισμού του θεωρητικού Εβραίου MARX σε συμμαχία με την καπιταλιστική ιδεολογία των

·  θεωρητικών Εβραίων KAHN, SAMUELSON και SMITH εκ των οποίων συγγράμματα Μακροοικονομίας διδάσκονται σήμερα σε Ελληνικά Πανεπιστήμια. (...ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ ΣΙ-Ω-ΝΙΣΤΙΚΩΣ)
·  -Η οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά υπάγεται εις το κλιμάκιον "Θρησκείες" της Διεθνούς Σιωνιστικής... Ανωνύμου Εταιρείας: "Βιομηχανία Παραγωγής Πολιτικών Ιδεολογιών-Οικονομικών Συστημάτων-Θρησκειών ΑΕ".
·  -Οι οπαδοί της προμητρικής, οι Ρωσσελιστές ή Σπουδαστές των Γραφών είναι στην Ελλάδα 2.000 άτομα, υπό άγνωστον προεδρεύοντα αντιπρόσωπον και άγνωστον διεύθυνση έδρας. Διαφημίζονται μέσω του τύπου δια Ταχυδρομικής Θυρίδος. (ΕΒΡΑΪΣΜΟΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ ΔΙΑΤΑΓΑΣ ΘΙΒΕΤ - ΚΙΝΑΣ - ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΩΝ).
·  -Οι οπαδοί της μητρικής ή Ροδερφορδιστές ή Νορριστές ή Μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι στην Ελλάδα 20.000 άτομα δεχόμενα ως έδρα το κτίριο BETHEL  επί Λεωφ. Κηφισίας 77 και προεδρεύοντα τον Ηλία Κοψιά, Αμερικανό υπήκοο ελληνικής καταγωγής, απόστρατο Αμερικανικού Στρατού από Βιετνάμ. (*)
·  -Οι οπαδοί της υπό ίδρυση θυγατρικής είναι περίπου 10.000 αποκοπέντες από την μητρικήν, οργανώνονται δε εις Ελλάδα από Χριστούλαν Γεώργιον, αρχιτέκτονα, Ελ. Βενιζέλου 50, Ζωγράφου 15773, Αθήναι.
·  -Εκάστη των τριών ανωτέρω παρατάξεων διατεταγμένως από OLAM BERITH υβρίζει τας λοιπάς δύο με τα επίθετα "Αντίχριστος" και "Αποστάτης", αγνοούσα την κοινήν ηγεσίας της OLAM BERITH και επί των τριών. Κατόπιν ερευνών μας, το κοινόν γνώρισμα και των τριών παρατάξεων είναι ότι υβρίζουν και συνωμοτούν και εγκληματούν γραπτώς και προφορικώς εναντίον του Ελληνικού Έθνους με τα επίθετα "Διεφθαρμένον" "Διαβολικόν" "Άξιον καταστροφής", ως αναφέρεται εις παραγράφους 1-16 της ΒΡ-12 εγγράφου εις χείρας σας.
·  -Ο γράφων υπήρξε στέλεχος (τακτικός Σκαπανεύς) της μητρικής Εταιρείας WATCHTOWER, έως ότου μετά από συνδυασμένη έρευνα Ελλήνων Επιστημόνων διέγνωσε το ανθελληνικόν πνεύμα και τις εγκληματικές ενέργειες της ανωτέρω Σιωνιστικής Εταιρείας ή αλλέως ..."Γενικής Αντιπροσωπείας του Θεού επί της Γης ΑΕ".
·  
-Το ερώτημα προς Ελληνικό νομοθετικό σώμα μέσω Εισαγγελίας Βόλου είναι: Τι κάνει η Ελληνική Πολιτεία (Δ) και Γιατί ανέχεται την ελεύθερη δράση Σιωνιστών συνωμοτών-προδοτών και εγκληματιών στο Ελληνικόν έδαφος; Γιατί η Πολιτεία έστελνε και στέλνει μέχρι τώρα τους αδαείς οπαδούς της Εταιρείας στις φυλακές λόγω αρνήσεως στρατεύσεως, ενώ έντεχνα άφηνε ελεύθερα τα στελέχη της Εταιρείας να ιδρύσουν στην Αθήνα κτιριακές έδρες και τυπογραφεία, να οργανώνουν συναθροίσεις και Συνελεύσεις στις Ελληνικές πόλεις με Νομική Κατοχύρωση Ελληνικών Νόμων; Ποιός εμπαίζει ποιόν σ΄ αυτόν τον καταπροδομένον Ελληνικόν χώρον; Μήπως η ύπαρξη Σιωνιστικού Κράτους εν Κράτει εντός Ελληνικής Επικρατείας, δίδει αυτοδίκως άλλοθι σε Ελληνόφρονες να δημιουργήσουν το δικό τους Κράτος εν Κράτει;
                                                                                        
                                    Καραγεωργίου Γιάννης        Κ.Γ. / Μ. / ΗΓ / Ο.Ε
ΒΟΛΟΣ ......................κομμένη πρώτη σειρά.................................
ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΛΟΥ - ΘΕΜΑ: ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΒΡ-12, 11-4-88
·  1ον: Εις ημερομηνία 17-4-88 η ΒΡ-12 επιδίδεται εις εκπροσώπους της WATCHTOWER Βόλου ως προειδοποίησης μελλοντικής καταγγελίας εις Εισαγγελία.
·  2ον: Εις ημερομηνία 1-5-88 η ΒΡ-12 αποστέλλεται εις Κεντρικά WATCHTOWER Αθηνών, με έγγραφη απαίτηση αποζημιώσεων εις θύματα εγκλημάτων της WATCHTOWER.
·  3ον: Εις ιδίαν ημερομηνία η ΒΡ-12 αποστέλλεται εις Κεντρικά WATCHTOWER Ν. Υόρκης, Λονδίνου, Βισμπάντεν Δυτ. Γερμανίας, με όμοιες απαιτήσεις αποζημιώσεων.
·  4ον: Εις ημερομηνία 13-5-88 "όλως περιέργως" ο ...Πταισματοδίκης Βόλου εκδίδει "Ένταλμα Βισίας Προσαγωγής" για κατάθεση, εναντίον του υπογράφοντος, και κινητοποιεί άνδρες Τμήματος Τάξεως για την σύλληψη του Καραγεωργίου Γ.
·  5ον: Ο Καραγεωργίου προβάλει "Αντίσταση Κατά Της Αρχής", αρνείται την σύλληψη και εις ημερ. 15-5-88 επιδίδει την ΒΡ-12 εις Εισαγγελία, Αρχές, Τύπο, και Πολίτες Βόλου, προσθέτοντας συνημμένον θέματος: ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΩΣΙΕΣ.
·  6ον: Εις ιδίαν ημερομηνία αποστέλλεται το ανωτέρω συνημμένον εις εκπροσώπους WATCHTOWER Βόλου και Αθηνών με την ανακοίνωση της επιδόσεως της ΒΡ-12 εις Εισαγγελία και Αρχές Βόλου και επιδόσεως στο ΓΕΕΘΑ, προσθέτου αναφοράς περί ενοχής του Ηλία Κοψιά εκπροσώπου της WATCHTOWER Αθηνών και εν ενεργεία Πράκτορος της DIA (Υπηρεσίας Πληροφοριών Αμερικανικού Στρατού), στην ανατίναξη - σαμποτάζ Στρατιωτικών Αποθηκών Μαλακάσας, μέσω πρακτόρων της MOSSAD και της DIA "φιλοξενουμένων" και δρώντων με ορμητήριο το "αγρόκτημα" της WATCHTOWER στη Μαλακάσα, εν αγνοία των "μη μεμυημένων" "αδελφών" Αθηνών.
·  7ον: Εις ιδίαν ημερ. ειδοποιούνται οι Στρατιωτικές Ελληνικές Αρχές περί της δράσεως σαμποτάζ εις Μαλακάσαν από την "ομάδα DIA-MOSSAD" του Κου Κοψιά, μέσω χρήσεως "ασθενών ενώσεων σκόνης φωσφόρου" αυτοαναφλεγόμενης άμα τη επαφή με το έδαφος ή στερεά αντικείμενα, εφευρέσεως εργαστηρίων ΝΑΤΟ-USA.
·  8ον: Εις ημερ. 17-5-88 η WATCHTOWER Ν. Υόρκης με επείγον σήμα προς Υποκατάστημα της Αθηνών, διατάσσει την άμεση επιστροφή του Κου Κοψιά στις USA (υποθέτουμε με πλαστό διαβατήριο) ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο ανακρίσεως του από Ελληνικές Αρχές για το Σαμποτάζ Μαλακάσας και λοιπά εγκλήματα επί ΒΡ-12.
·  9ον: Συγχρόνως οι νομικοί Σύμβουλοι WATCHTOWER Αθηνών διατάσσονται να συντάξουν νέο Καταστατικό εις το οποίο να εμφανίζεται ως εκπρόσωπος της WATCHTOWER Ελλάδος ο Ευάγγελος Καπαρός, πρώην υπεύθυνος Τυπογραφείου της "Εταιρείας" στην Αθήνα, υπό τις διαταγές του πρώην εκπροσώπου Ηλία Κοψιά.
·  10ον: Η ανωτέρω "νομική" αλχημεία έλαβε χώρα μεταξύ 17-5-88 και 20-5-88, διότι όπως αποδεικνύεται από επισυναπτόμενα φωτοαντίγραφα του 15μέρου περιοδικού "ΣΚΟΠΙΑ" της WATCHTOWER, η έκδοσις 15-5-88 αναγράφει ως εκπρόσωπον τον Ηλία Κοψιά, ενώ η έκδοσις 1-6-88 αναγράφει ως εκπρόσωπον τον Ευάγγελο Καπαρό αφελή "αδελφό" αγνοούντα το "διατί" της αιφνίδιας προαγωγής του.
·  11ον: Η άδοξος φυγή του Κου Κοψιά από την Ελλάδα, ενώπιον των καταγγελιών της Ο.Ε.Α. (ΟΜΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ), συμφώνως με διεθνή νομικά κριτήρια ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ της Ενοχής του Κοψιά για το Σαμποτάζ Μαλακάσας και τα λοιπά εγκλήματα τα αναφερόμενα εις ΒΡ-12. Ομοίως είναι αποδεικτικό στοιχείο της Συνωμοτικής Πολιτικής και Στρατιωτικής Δράσεως της WATCHTOWER εις το Ελληνικό Έδαφος, παρά τις ψευδείς διαβεβαιώσεις της ¨Σκοπιάς" ότι "δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα" (ίδε φωτοαντίγραφα συνημμένα).
·  12ον: Το ψευδές του "απολίτικου" ισχυρισμού της "Σκοπιάς" είναι εξ άλλου αυταπόδεικτο από τίτλο άρθρου της: "Η Μακραίωνη Πορεία των Παγκοσμίων Δυνάμεων (και της Ελλάδος) Φτάνει στο Τέλος της" (ίδε φωτοαντίγραφα συνημμένα).
·  13ον: Η φυγή του Κου Κοψιά από την Ελλάδα έγινε πρωθυπουργούντος του ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Κου ΜΕΝΕΪΚΟ ή ελληνιστί ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, και συμπρωθυπουργούσης της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ, θυγατρός εβραίου αρχιεπισκόπου των Μαρτύρων του Ιεχωβά στη Βουλγαρία, διδάσκουσας ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ εις Ελληνικά Σχολεία...
·  14ον: Η φυγή του Πράκτορος της DIA από την Ελλάδα έγινε ενώ σε όλες τις "ελληνικές" Τεκτονικές Στοές είναι αναρτημένο το όνομα της εβραϊκής θεότητος "Ιεχωβά" υπό συγκεκομμένη μορφή τετραγραμμάτου Κινεζικής ιδεογραμματικής γραφής      εντός τριγώνου, παρούσης της εβραιοκινεζικής ΚΑΒΑΛΑ, δεκτής ως το "υπέρτατον σύγγραμμα" από τους Τέκτονες Πολιτικούς Κους Καραμανλή, Φλωράκη, Μενέϊκο, Μητσοτάκη, Ράλλη ή Ραούλ, Έβερτ ή Έβερ και λοιπούς τριακοσίους ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ εκβιαζομένους από "Μεγάλη Ανατολή Ελλάδος".
·  15ον: Η φυγή του Προδότου Κοψιά από την Ελλάδα έγινε ενώ οι επίσκοποι και ιερείς της Ορθοδόξου "Ελληνικής" Εκκλησίας ψάλουν εις ήχον πλάγιον δεύτερον την εβραϊκήν φράση "αλελλουϊα" ή "αλλ-ελ-γιάχ", ελληνιστί "δοξάζετε τον Ιεχωβά" ...κρυπτοϊουδαϊκώς, υποκρινόμενοι τους εθνεγέρτες.

·  16ον: Ζήτω λοιπόν η Δημοκρατία (Προδοτοκρατία) και η Βουλή (Αβουλία) των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ Βουλευτών, απογόνων Γεφυραίων και Εφιαλτών. -Ο.Ε.Α.(*) ΕΜΠΛΟΚΗ ΘΙΒΕΤ "999" ΩΣ ΦΟΡΕΩΣ "ΧΡΙΣΤΟΥ" ΑΝΑΡΧΟΑΡΙΣΤΕΡΗ ΒΙΑ, ("17Η ΝΟΕΜΒΡΗ" Κ.ΛΠ.) ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΕΞ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ.ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ  ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΡΙΜΑΣΠΩΝ.

ΕΝΩ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΡΩΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΦΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ "ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ 666".  ΑΠΟ ΘΕΣΕΩΣ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ  888", Η ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ  ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ  ΕΝΤΟΣ  ΤΗΣ  ΕΣΣΔ .  ΤΑ  ΣΧΕΔΙΑ  ΤΗΣ  ΣΥΝΟΜΩΣΙΑΣ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ "ΠΕΡΕΣΤΡΟΪΚΑ" ΚΑΙ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΩΣ "ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666". ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ ΑΝΕΚΙΝΗΣΑΝ ΖΗΤΗΜΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ.

Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ: "ΕΦ΄ ΟΣΟΝ ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΡΗ "666" ΗΠΑ-ΕΥΡΩΠΗ-ΙΑΠΩΝΙΑ, ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΚΑΙ Η ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΕΣΤΡΟΪΚΑ ΤΟΥ ΚΡΕΜΛΙΝΟΥ"...
..."ΟΜΟΙΩΣ ΑΥΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΕ "ΦΑΣΙΣΜΟ" ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΑ ΑΝΤΙΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΚΑΙ ΑΡΑ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ 

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΟΥΜΕ"

ΕΑΝ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΡΟΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΑΝΑΚΟΠΕΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ, ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ-ΑΡΙΜΑΣΠΟΙ ΘΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ¨ΡΩΣΙΚΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ  ΣΤΡΑΤΟ" ΤΗΣ ΠΕΡΕΣΤΡΟΪΚΑ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ ΑΘΗΝΩΝ.
 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ, ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΕΡΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821.
ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΤΥΣ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΤΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ: ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΔΡΕΣ(*). ΜΗΝ ΕΓΓΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ. ///Ο.Ε.Α.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.