Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

ΤΟ ΠΑΖΛ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΚΑΛΑ ΣΑΣ ΤΑ ΛΕΕΙ Η Ο.Ε.Α.

KAI NAI ΤΟ ΠΑΖΛ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΚΑΛΑ ΣΑΣ ΤΑ ΛΕΕΙ Η Ο.Ε.Α.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΟΒΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΣΙΝΩΝ,ΒΙΒΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΝΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΠΑΣΤΑΡΔΟ ΘΕΟ ΤΟΥΣ ΣΙΜ-ΣΙΝ.

http://www.lmn.org/magazine/166/china.html


If the Bible is a book for all peoples, it seems only reasonable to find China a least mentioned in the Bible!

Αν η Βίβλος είναι ένα βιβλίο για όλους τους λαούς, φαίνεται λογικό να βρεθεί μια τουλάχιστον αναφορα για την Κίνα στην Αγία Γραφή!

Now, more than 2,200 years after Qin Shi Huangdi, the Great Wall has gradually become a 
landmark of unity for Chinese all over the world, and an identifying symbol of China

Τώρα, περισσότερο από 2.200 χρόνια μετά Qin Shi Huangdi, το Σινικό Τείχος έχει σταδιακά γίνει ένα ορόσημο της ενότητας για τους Κινέζους σε όλο τον κόσμο, και ένα διακριτικό της Κίνας

One of the most powerful, yet often neglected, Bible prophecies that might bring conviction to the Chinese, as well as the world, is the prophecy of China written by Isaiah

Μια από τις πιο ισχυρες, αλλά συχνά παραμελημένη, προφητείες της Αγίας Γραφής που θα μπορούσε να φέρει πεποίθηση στους Κινέζους, καθώς και στον κόσμο, είναι η προφητεία της Κίνας, που γράφτηκε από τον Ησαΐα

Now it is clear that the Hebrew word “Sinim” means China, as can be seen, for example, in the word “sinology” — a study of things Chinese

Τώρα είναι σαφές ότι η εβραϊκή λέξη "Sinim" σημαίνει  Κίνα, όπως μπορούμε να δούμε, για παράδειγμα, στη λέξη "σινολογία" - μια μελέτη των πραγμάτων κινέζικα

Isaiah’s prophecy about China did not stop with the Qin dynasty, but rather it extended into the future

Προφητεία του Ησαΐα για την Κίνα δεν σταματά με τη δυναστεία των Τσιν, αλλά μάλλον θα επεκταθεί στο μέλλον

Isaiah’s foretelling of a final gathering of God’s faithful among those “in darkness” must indicate a multitude of peoples— even from China

Προλέγει ο Ησαΐας για την τελική συγκέντρωση των πιστών του Θεού μεταξύ εκείνων που «στο σκοτάδι» πρέπει να αναφέρει ένα πλήθος λαών-ακόμα και από την Κίνα.

ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΛΕΜΕ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΑΡΤΕ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΚΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΑ ΚΩΛΟΑΥΤΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΤΟΝ ΖΟΜΠΙ-ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΣΑΣ.
ΑΚΟΥΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ Ο.Ε.Α. ΚΑΝΤΕ FORMAT ΚΑΙ ΞΑΝΑΡΧΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΣΩΘΗΤΕ,ΑΝ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.